Învaţământ master

Descrierea programelor de master
Acest program de studii masterale are o durata de patru semestre cumulând 120 de credite. Planul de invatamant se bazeaza pe sistemul de credite europene transferabile(ECTS), corespunzând ciclului al II-lea al învăţământului superior francez. Limba de predare este franceza iar corpul profesoral este format din profesori francezi si romani.
 
Admiterea master 2016
CALENDARUL ADMITERII: (studii universitare de master) INSCRIERI: 13 – 20 IULIE 2016 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00) Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 20 iulie 2016
 
Rezultate finale admitere master 2016