Asistent. drd. Bobb Andreea

Date de contact
Email: deica_moldoveanu@yahoo.com
Resurse
CV - limba româna
Orar
Orarul prelegerilor

 

Studii

1999–2003 Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti.

2003–2004 Masterul Comunicare si opinie publica in cadrul Facultatii de Sociologie.

2003-prezent Doctorand in cadrul Facultatii de Sociologie, conducator stiintific prof. univ. dr. Septimiu Chelcea.


Education

1999-2003 Sociology and Social Work Faculty.

2003-2004 Master in Communication and Public Opinion.

2003-present PhD student at Sociology Faculty. Thesis advisor: Professor Dr. Septimiu Chelcea.

Stagii în străinătate


Martie–iunie 2006 Universitatea Umeå, Suedia

Internships abroad


March – June 2006 Umeå University, Sweden

Activitate didactică

2003-prezent Seminarii de psihologie sociala

2008-prezent Seminarii de metode si tehnici de cercetare sociologica

Teaching

2003-present Social Psychology seminars

2008-present Sociological Research Methods seminars.


Alte activităţi profesionale

2004–2007 Cercetator stiintific in cadrul Centrului European de Studii in Probleme Etnice din cadrul Academiei Romane.

Membru in cadrul proiectului Reabilitarea comportamentala a infractorilor. Relatia consilier-client, fundament al activitatii serviciilor de probatiune (IDEI, 2007).

Other professional activities

2004-2007 Scientific Researcher at European Institute For Ethnic Studies, Romanian Academy.


Behavioral Rehabilitation of Offenders. Counselor-client relationship, the foundation of the activity of probation (IDEAS, 2007).


Domenii de specializare generale

Psihologie sociala


General areas of specialization

Social Psychology

Lucrări ştiinţifice

Chelcea, Septimiu, Jderu, Gabriel si Moldoveanu, Andreea. Frauda intelectuala in universitati. Revista de Sociologie, 1, 2006, 7-37.

Chelcea, Septimiu, Jderu, Gabriel si Moldoveanu, Andreea. Cultura organizationala universitara – cultura a plagiatului? Psihologie sociala, 17, 2006, 57-77.

Moldoveanu, Andreea si Rujoiu, Octavian. (2005). Diferentiatorul semantic in evaluarea opiniilor politice si a comportamentului electoral. In S. Chelcea si G. Jderu (coord.). Refractia sociologica si reflexia jurnalistica. Despre sondajele de opinie si prezentarea lor in mass media (pp. 233-257). Bucuresti: Editura Economica.

Interviuri cu Paul H. Stahl. Sociologie Romaneasca, 3, 2, 2005, 208-209.

Chelcea, Septimiu, Duduciuc, Alina, Ivan, Loredana si Moldoveanu, Andreea. (2004). Atractivitatea fetei feminine. In S. Chelcea (coord.). Comunicarea nonverbala in spatiul public (pp. 95-119). Bucuresti: Editura Comunicare.ro.

Scientific papers

Chelcea, Septimiu, Jderu, Gabriel and Moldoveanu, Andreea. Intellectual Fraud in Universities. Revista de Sociologie, 1, 2006, 7-37.

Chelcea, Septimiu, Jderu, Gabriel and Moldoveanu, Andreea. University Organizational Culture – A Plagiarism Culture? Psihologie Sociala, 17, 2006, 57-77.

Moldoveanu, Andreea and Rujoiu, Octavian. (2005). The Semantic Differential in Political Opinions and Voting Behavior Evaluation. In S. Chelcea and G. Jderu (eds.). Sociological Refraction and Jurnalistic Reflection of Public Opinion Polls and Their Presentation in the Media (233-257). Bucharest: Economica.

Interviews with Paul H. Stahl. Sociologie Romaneasca, 3, 2, 2005, 208-209.

Chelcea, Septimiu, Duduciuc, Alina, Ivan, Loredana and Moldoveanu, Andreea. (2004). Attractiveness of Female Face. In S. Chelcea (ed.). Nonverbal Communication in Public Space (95-119). Bucharest: Comunicare.ro.


Cărţi publicate recent:

Bobb, Andreea. (2008). Cercetari psihosociale concrete privind frauda intelectuala in universitati. În S. Chelcea (coord.). Rusinea si vinovatia in spatiul public. Pentru o sociologie a emotiilor. Bucuresti: Editura Humanitas.

Moldoveanu, Andreea. (2008). Fenomenul atribuirii. În S. Chelcea (coord.). Psihosociologie. Teorii, cercetari, aplicatii. Bucureşti: Editura Polirom.


Books recently published

Bobb, Andreea. (2008). Psychosocial Research on Intellectual Fraud in Universities. In S. Chelcea (ed.). Shame and Guilt in Public Space. For a Sociology of Emotions. Bucharest: Humanitas.

Moldoveanu, Andreea. (2008). Attribution Process. In S. Chelcea (ed.). Social Psychology. Theories, research, applications. Bucharest: Polirom.

Important